Disclaimer

Informasjonen på dette nettstedet er kun ment som generell informasjon. 

Informasjonen tilbys av Yakima Europe Coöperatief U.A, og selv om vi gjør vårt beste for å holde informasjonen oppdatert og korrekt, stiller vi ingen garantier eller representasjoner av noe slag, uttrykt eller underforstått, om fullstendigheten, nøyaktigheten, påliteligheten, egnetheten og tilgjengeligheten når det gjelder nettstedet eller informasjonen, produkter, tjenester, data, priser eller relatert grafikk på nettstedet for noen formål. Dersom du velger å stole på denne informasjonen, gjør du det på eget ansvar;


Vil vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlige for tap eller skader inkludert, uten begrensninger, indirekte tap eller skade eller følgeskader eller andre tap eller skader som oppstår fra tap av data eller profitt som et resultat av eller i tilknytning til bruk av dette nettstedet. 

Dette nettstedet inneholder koblinger til andre nettsteder som ikke er under kontrollen til Yakima Europe Coöperatief U.A. Vi ha ringen kontroll over arten, innholdet og tilgjengeligheten til disse nettstedene. En inkludering av koblinger utgjør ikke nødvendigvis en anbefaling eller bifall av synspunkter som uttrykkes i dem. 

Vi gjør vårt ytterste for å holde nettstedet oppe og i gang uten problemer. Yakima Europe Coöperatief U.A er imidlertid ikke ansvarlig for, og vil ikke være ansvarlig for, at nettstedet blir midlertidig utilgjengelig grunnet tekniske anliggender som er utenfor vår kontroll.