Whispbar 5 års garanti

Whispbar 5 års garanti

I Whispbar setter vi vår ære i å sørge for at alle produktene våre er konstruert, testet og produsert etter de høyeste kvalitetsstandardene. Alle Whispbar-produkter som selges i EU har dessuten 5 års garanti på materialer og utførelse.

 
 1. Produkter som dekkes og omfang
  Whispbar garanterer i inntil fem år fra leveringsdato til den opprinnelige forbrukerkjøperen at takgrinder, takbokser og tilleggsutstyr, som produseres av Whispbar og selges under merkenavnet Whispbar, er fri for mangler i materialer og utførelse. Whispbar vil utbedre mangler i materialer eller utførelse i garantiperioden, med begrensningene og unntakene angitt nedenfor, ved å reparere eller skifte ut (etter Whispbars valg) de defekte komponentene uten at den opprinnelige kjøperen må betale for arbeidet eller komponentene. Den opprinnelige kjøperen skal være ansvarlig for kostnadene ved å returnere komponenten(e)/produktet(-ene) til den opprinnelige Whispbar-forhandleren. Bevis på kjøpet i form av en original faktura eller kvittering må fremlegges for at noen som helst utbedring vil bli vurdert i henhold til denne garantien.

 2. Overføring av garantien
  Garantien gis kun til den opprinnelige kjøperen og kan ikke overføres.

 3. Begrensning av garantikrav
  Garantien omfatter ikke mangler som er forårsaket av forhold som ligger utenfor Whispbars kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, normal bruk og slitasje, misbruk, overbelastning, endringer eller reparasjoner som ikke er utført eller godkjent av Whispbar, eller feil sammensetting, montering eller bruk av takgrinden eller tilleggsutstyret i henhold til de skriftlige instruksjonene, retningslinjene eller sikkerhetsveiledningen fra Whispbar.

  Garantien omfatter heller ikke mangler som skyldes ulykker, ulovlig bruk av kjøretøyet eller feil ved kjøretøyet som produktet monteres på.

  Garantien omfatter heller ikke mangler som er forårsaket av at brukeren ikke fester lasten riktig, slik Whispbar anbefaler.
  Reparasjon eller utskifting av det mangelfulle Whispbar-produktet er den opprinnelige kjøperens eneste rettsmiddel etter garantien. Alle tilfeldige skader eller følgeskader er unntatt fra garantien. Skader på brukerens last, kjøretøy eller andre personer eller eiendom er unntatt.

 4. Lovfestede krav påvirkes ikke
  Bestemmelsene ovenfor begrenser ikke kjøpers eller tredjeparts lovfestede rettigheter i henhold til relevant, ufravikelig, nasjonal lovgivning. Heller ikke begrenser de kjøperens rettigheter overfor forhandleren etter kjøpekontrakten inngått mellom partene. Dette gjelder spesielt garantirettigheter i henhold til nasjonal lovgivning som fortsatt gjelder fullt ut, bortsett fra det faktum at garantitilfellet oppstår og at det fremlegges krav etter garantien eller ikke.

 5. Kontakt med Whispbar
  Hvis du har spesielle spørsmål om Wispbar-garantien, kan du kontakte nærmeste Whispbar-forhandler eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Forhandlerinformasjon kan du finne på www.Whispbar.eu.
  Ansvarlig for garantien er Yakima Products Inc., 15025 SW Koll Parkway, Beaverton OR 97006, USA.
 

Whispbar er et registrert varemerke som eies av Yakima Products, Inc

Velg et alternativ